Milí čtenáři, milí návštěvníci Růžového paloučku. Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o tento maličký kousek české země. opředený krásnou legendou. O kousíček naši vlasti, který byl drahý našim předkům a je drahý i dnes nejen nám, ale také potomkům Čechů, jež nepříznivý osud zavál v dávných staletích i v nepříliš vzdálené minulosti do všech světadílů.

Zájem o Růžový palouček a jeho trvalá návštěvnost vede nás, správce a ochranitele tohoto památného mista, k tomu, abychom vám nabídli tuto skromnou publikaci pro trvalou vzpomínku ne návštěvu v tomto líbezném koutku východních Čech. Je to soubor statí, v němž se autoři - spisovatelé, současnici i příslušníci minulých generací, vyznávají ze svého vztahu k tomuto památnému místu Dnešní moderní doba umožňuje nebývalý rozvoj motorismu a dává tak ohromnému počtu lidí příležitost k cestám po všech koutech naši krásné země i po zemích celého našeho kontinentu. Přáli bychom si ze srdce, abyvětšina z těch, kteří v době dovolené i o víkendech projíždějí silnici z Hradce Králové do Brna, přerušili v obci Cerekvice závod s časem, při brzdili své vozidlo a odbočili vpravo na cestu k Růžovému paloučku.

A tam aby se ponořili do blahodárně působícího, nezvykle jímavého klidu a ticha tohoto kouzelného prostředí. Aby se připojili k těm, kteří v tato místa přicházeli nejen s duši a myslí naplněnou smutkem, těžkými starostmi, zneklidněnou životním shonem, ale i s duší rozjásanou štěstím. Neboť všichni ti zde čerpali a čerpají nové síly, nové povzbuzení pro život a tvořivou práci. Kořeny této inspirující síly tkví v mravní a duchovní síle našich předků, kteří museli před staletími opustit vlast s hlubokým žalem a se špetkou rodné země v dlani. Růžový palouček je dnes prodchnut ovzduším klidu a míru.

Dýchají jím stromy a keře, cítíme jej ve vůni země i ve vůni růží, které mu daly jméno. Ovzduší míru nás provází na každém kroku. Přicházejme tedy v tato místa s pocitem hrdosti a štěstí, že můžeme žít v naší krásné zemi a věnovat jejímu rozkvětu své nejlepší síly Těšíme se na vaši návštěvu.

Václav Matějka

Rok 1921
25. května 1921
- položení základního kamene památníku - přítomno asi 2. 000 lidí
projev
- Wiliam Písecký ze Slovenska, bývalý pobočník M. R. Štefánika
- František Fiala, řídící učitel z Cerekvice
19. června 1921
- slavnost k odhalení památníku - účast 70.000 návštěvníků
projev - dr. Ladislav Procházka, ministr zdravotnictví jménem prezidenta a vlády
- Emanuel Stanislav Sokol, Zemský správní výbor
- Alois Jirásek, spisovatel
- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký sbor z Litomyšle
celkem vybráno 28.000 K 

Rok 1922
27. srpna 1922 - slavnost - dvě řečniště
projev - biskup Církve československé a farář Křepka
- prof. Moravec - nepřijel Vojta Beneš, bratr pozdějšího presidenta

Rok 1923
6. července 1923 - slavnost
projev - V. Písecký, ředitel učitelského ústavu v Modré na Slovensku
- A.Kolář, profesor z Vysokého Mýta
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle

Rok 1924
slavnost se nekonala proto, aby se nepoškodila nová výsadba

Rok 1925
nejasné záznamy -
slavnost navrhovaná 13. nebo 20. června - možná v lese