Rok 1921
25. května 1921
- položení základního kamene památníku - přítomno asi 2. 000 lidí
projev
- Wiliam Písecký ze Slovenska, bývalý pobočník M. R. Štefánika
- František Fiala, řídící učitel z Cerekvice
19. června 1921
- slavnost k odhalení památníku - účast 70.000 návštěvníků
projev - dr. Ladislav Procházka, ministr zdravotnictví jménem prezidenta a vlády
- Emanuel Stanislav Sokol, Zemský správní výbor
- Alois Jirásek, spisovatel
- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký sbor z Litomyšle
celkem vybráno 28.000 K 

Rok 1922
27. srpna 1922 - slavnost - dvě řečniště
projev - biskup Církve československé a farář Křepka
- prof. Moravec - nepřijel Vojta Beneš, bratr pozdějšího presidenta

Rok 1923
6. července 1923 - slavnost
projev - V. Písecký, ředitel učitelského ústavu v Modré na Slovensku
- A.Kolář, profesor z Vysokého Mýta
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle

Rok 1924
slavnost se nekonala proto, aby se nepoškodila nová výsadba

Rok 1925
nejasné záznamy -
slavnost navrhovaná 13. nebo 20. června - možná v lese

Rok 1926
18. července 1926 - slavnost Františka Palackého a mistra Jana Husa
projev - Jan Herben
- dr. Jaroslav Nýdr, tajemník ministerstva školství a osvěty
omluvil se prezident republiky T. G. Masaryk
kulturní vystoupení - Litomyšlská kapela
průvod z Újezdce - slavnost velmi úspěšná - prodáno 4.157 vstupenek á 3 K
celkový příjem 19.143 K

Rok 1927
24. července 1927 - slavnost k výročí bitvy u Zborova - účast 938 občanů
spolupořadatel Okresní jednota československé obce legionářské v Litomyšli
projev - biskup Emanuel Zoch z Modré na Slovensku
- dr.J.Melichar
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle - Štarrnanova tržecká kapela

Rok 1928
6. července 1928 - slavnost
projev - Adolf Prokopek, prezident národní rady československé
- Jan Chýna, školní inspektor z Kamenice n.L.
- Jan Zeman, poslanec
- Eduard Tvrdý, profesor
celkový příjem ze slavnosti 7. 363 K

Rok 1929
23. června 1929 - slavnostní projev - Jan Zeman, poslanec
- plukovník Rudolf Medek, básník a spisovatel
- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
slabá účast na slavnosti

Rok 1930
6. července 1930 - slavnost - spolupořadatel YMCA
projev - A. Novotný
- A. Žilka, Příbram
kulturní vystoupení - pěvecký sbor z Bučiny - selská jízda uspořádala koňmo štafetu z Růžového paloučku do Rovně k ministerskému předsedovi Františku Udržalovi
vybráno celkem 426 K

Rok 1931
5. července 1931 - slavnost
projev - prof. Jan Záhorský, poslanec
- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
kulturní vystoupení - vojenská hudba z Vysokého Mýta
celkový příjem 2.204 k

Rok 1932
6. července 1932- slavnost
projev - prof. J. Fink z Vysokého Mýta
- slabá účast na slavnosti -vybráno 500 K

Rok 1933
6. července 1933 - slavnost
projev – dr. Jaroslav Kubista, Zemský výbor
- senátorka Anna Chlebounová ze Džbánova
- Jaroslav Metyš, farář Církve československé z Litomyšle
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle - Otakar, pěvecký soubor z Vysokého Mýta - Zvukobor, pěvecký soubor z Chocně - Bendl,
pěvecký soubor z České Třebové - hudba z Litomyšle
celkový příjem ze slavnosti 6.376 K

Rok 1934
15. dubna 1934 - zasazení Švehlovy lípy uprostřed paloučku
projev - ing. Jindřich Žilka, poslanec
6. července 1934 - slavnost
projev - František Udržal, bývalý ministerský předseda
- dr. Mil an Hodža, poslanec za Agrární stranu, pozdější předseda vlády
- Anna Chlebounová, senátorka ze Džbánova
- dr. Žilka, Husova fakulta v Praze
kulturní vystoupení - litomyšlská kapela
celkový výnos 2.652 K

Rok 1935
6. července 1935 - slavnost
projev - farář Řepa z Velimi
- Bedřich Dudycha, jednatel spolku
kulturní vystoupení - divadelní představení hry V. Baláka Cesta ke svobodě
v podání divadelního kroužku z Makova a Újezdce

Rok 1936
6. července 1936 - slavnost
projev - Václav Jaroslav Klofáč, místopředseda Senátu
- J. Lohnický, farář Církve československé v Chrudimi
kulturní vystoupení - Štarmanova tržecká kapela
celkový příjem 4.004 K, vydání 3.075 K

Rok 1937
6. července 1937 - slavnost
projev - dr. R. J. Vorba, rada ministerstva zahraničí
- ing. Josef Miřejovský, průmyslová škola v Litomyšli

Rok 1938
- slavnost se nekonala z důvodu slintavky a kulhavky

1939 – 1944     
Fašistická totalita – II. světová válka

Rok 1945
6. července 1945 - slavnost - spolupořadatel ONV v Litomyšli
projev - MVDr. Josef Šperl, předseda Okresního národního výboru v Litomyšli
- Prokop Drtina, ministr spravedlnosti Československé republiky
kulturní vystoupení - Jaroslav Seifert, básník - přednesl svoji báseň
- Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle
- Otakar, pěvecký soubor z Vysokého Mýta
- Zvukobor, pěvecký soubor z Chocně
veliká účast asi 20.000 návštěvníků - zisk 35.567 Kčs

Rok 1946
6. července 1946 - slavnost
projev - prof. F. M. Dobiáš, Univerzita Karlova v Praze
- prof. Jindřich Šebánek, Univerzita Olomouc
velmi špatné počasí - malá účast asi v hostinci Újezdec vybráno 906 Kčs

Rok 1947
6. července 1947 - slavnost
projev - prof. F. M. Dobiáš, Univerzita Karlova v Praze
kulturní vystoupení - Vlastimil, pěvecký soubor z Litomyšle
průvod v krojích z Újezdce - vybráno 8.517 Kčs

Rok 1948
6. července 1948 - slavnost
projev - prof. Zdeněk Nejedlý, ministr školství a kultury
- ing. Josef Miřejovský z Litomyšle
- Andrle. farář z Krouné
vybráno celkem 5.318 Kčs

Rok 1949
4. července 1949 - slavnost
vybráno celkem 7.615 Kčs

Rok 1950
2. července 1950 - slavnost
projev - Pellgr z Hradce Králové
vybráno celkem 2. 820 Kčs

1951
6. července 1951 - mírová slavnost - pořadatel Okresní národní výbor v Litomyšli
projev - Jaroslav Lochman, předseda ONV v Litomyšli
- prof. dr. Zdeněk Nejedlý, ministr školství a kultury ČSR

1952 – 1990
Komunistická totalita – ČSR/ČSSR

Rok 1991
6. července 1991 - slavnost - asi 800 návštěvníků
projev - PhDr. Josef Hromádka, farář Církve Českobratrské evangelické z Ostravy,
bývalý místopředseda federální vlády
- Božena Metyšová, farářka Církve československé husitské
kulturní vystoupení - Mužský pěvecký sbor z Litomyšle, sbormistr Otakar Karlík
- Dechová hudba závodního klubu Karosa z Vysokého Mýta, řízená kapelníkem Bertheldym
- Divadelní soubor ZD Pří luka uvedl lidovou hru se zpěvy O Libuši a dívčí vojně v Čechách, režie Josef Mlejnek
Z účasti na slavnosti se omluvil spisovatel František Kožík a prof. dr. Jan Kopecký DrCs., rodák z Cerekvice a spoluautor uváděné divadelní hry

Rok 1992
4. července 1992 - slavnost - odhad 900 návštěvníků
projev - ing. Jiří Hejlek, náměstek ministra kultury ČR
- prof. ThDr. Petr Pokorný, proděkan teologické fakulty Univerzity Karlovy
kulturní vystoupení - Radovan Lukavský, člen činohry Národního divadla v Praze
- Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze
- Litomyšlský symfonický orchestr, řízený dr .Ludvíčkovou,
sólisté Ivana Reichová a Jiří Nykodým z Brna
- Mužský pěvecký sbor z Litomyšle, sbormistr Otakar Karlík
- Dramatický kroužek Pedagogické školy z Litomyšle
- Dechová hudba z Čisté, řízená kapelníkem Minářem
Z účasti se omluvil JUDr. Jan Kalvoda, místopředseda vlády ČR.

Rok 1993
3. července 1993 - slavnost - odhad návštvěníků - 600
projev - ing .Tomáš Ježek, CSc. poslanec Parlamentu ČR a předseda Fondu národního majetku
- Pavel Smetana, synodní senior českobratrské církve evangelické
kulturní vystoupení - Alfréd Strejček, herec pražské Violy za doprovodu violoncellisty docenta Miroslava Petráše
- Pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí , sbormistr Bohuslav Škranka
- Litomyšlský dechový orchestr, řízený Vratislavem Blažkem

Rok 1994
10. července 1994 – slavnost - přítomno asi 1.000 návštěvníků
Projev - PhDr. Milan Uhde, předseda Parlamentu ČR (k přečtení zde)
- prof. ThDr. Petr Pokorný, DrCs., proděkan teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Kulturní vystoupení - Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze za doprovodu prof. Rudolfa Zemana
- dr.Markéta Skrčená a Helena Chalupová - recitace
- Mužský pěvecký sbor z Litomyšle, sbormistr Otakar Karlík
- Městská dechová hudba z Vysokého Mýta, řídil Josef Pávek, zpívali dr. Josef Mlíka a Marcela Klímová
Česká televize a Český rozhlas vysílaly zpravodajství ze slavnosti .

Rok 1995
9. července 1995 - slavnost
- přítomno asi 900 návštěvníků
projev - dr. Jaromír Neuman, poradce místopředsedy Parlamentu ČR
- ThMgr. Josef Špak, patriarcha československé církve husitské
Kulturní vystoupení - Eduard Haken, sólista opery Národního divadla v Praze za doprovodu docenta Jiřího Paška z Hradce Králové
- Vladimír Kučera, farář ČSE z Krouné - recitace
- Hana a Petr Ulrychovi se skupinou JAVORY
Česká televize natáčela záběry do pořadu Lapidárium

Rok 1996
7. července 1996 - slavnost - odhad 1.100 návšt věníků
Projev - Karel Ledvinka, místopředseda Parlamentu ČR
- Jan Čapek, náměstek synodního seniora českobratrské církve evangelické z Liberce (k přečtení zde)
Kulturní vystoupení - Vladimír Ráž, člen činohry Národního divadla v Praze
- Mužský pěvecký sbor a Sbor paní a dívek z Litomyšle za řízení Otakara Karlíka a doprovodu docenta Jiřího Paška
- Jožka Černý se svým souborem cimbálové muziky v pořadu Jožka Černý s přáteli

Rok 1997
6. července 1997 - slavnost se konala z důvodu nepříznivého počasí v sále Rychty v Morašicích - přítomno asi 450 návštěvníků
Projev - prof. dr. Jan Milič Lochman, děkan basilejské univerzity v.v. na téma Pravda a tolerance (k přečtení zde)
- dr. Zdeněk Mahler, spisovatel na téma Domov a svět
Kulturní vystoupení - Vladimír Ráž, člen činohry Národního divadla v Praze
- Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně
- Elena Gazdíková, sólistka opery Moravského divadla v Olomouci
- klavírní doprovod František Preisler junior, dirigent opery Národního divadla v Praze

Rok 1998
5. července 1998 - slavnost v sále Rychty v Morašicích z důvodu nepříznivého počasí
- přítomno asi 450 návštěvníků
Projev - JUDr. Petr Pithart, předseda Senátu České republiky na téma Odchody a návraty, domova svět (k přečtení zde)
- prof. ThDr. ing. Jakub S. Trojan, proděkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (k přečtení zde)
Kulturní vystoupení - Vladimír Ráž, člen činohry Národního divadla v Praze
- Seniorátní sbor Církve českobratrské evangelické, vedené panem Joklem
- Hradišťan, cimbálový soubor s primášem Jurou Pavlicou

Rok 1999
4. července 1999 - slavnost - odhadem se účastnilo asi 800 diváků
Projev - Mgr. Jiří Brýdl, senátor ze Svitav
- prof. Erazim Kohák, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na téma Víra do pohody a nepohody....
Kulturní vystoupení - Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně
- prof. Jiří Doležal, klavírní doprovod
- Hana a Petr Ulrychovi se skupinou JAVORY

Rok 2000
2. července 2000 - slavnost - odhad asi 1.200 návštěvníků
Projev - Mgr. Jiří Brýdl, senátor ze Svitav
- prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík, předseda české křesťanské akademie (k přečtení zde)
Kulturní vystoupení - Alfréd Strejček, člen pražské Violy - recitace
- Pavel Kamas, sólista opery Národního divadla v Brně za klavírního doprovodu prof. Jiřího Doležala
- Brněnská Moravěnka, řízená kapelníkem J. Jiráčkem se sólisty Jarkou Kachyňovou, Květou Navrátilovou, Jiřím Helánem a Jožkou Šmukařem

Rok 2001
1. července 2001 - slavnost se konala z důvodu nepříznivého počasí v sále Rychty v Morašicích - účast asi 450 návštěvníků
Projev - Pavel Dostál, ministr kultury České republiky (k přečtení zde)
- prof. ThDr. Josef Smolík, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kulturní vystoupení - Alfréd Strejček - recitace
- Pavel Kamas, sólista opery Národ ního divadla v Brně za klavírního doprovodu profesora Jiřího Doležala
- Orchestr Jiřího Sládka z Prahy se sólisty Ivetou Simonovou, Richardem Adamem, Aninou Princovou a Anežkou Janouškovou, uvádí Josef Zeman

Rok 2002
7. července 2002 - slavnost - přítomno asi 800 diváků
Projev - prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. , Dr.h .c., senátor a rektor Palackého univerzity v Olomouci
- ThDr. Jan Schwarz, patriarcha Církve československé husitské
Kulturní vystoupení - Alfréd Strejček - recitace
- Mužský pěvecký sbor z Litom yšle, sbormistr Otakar Karlík
- Sbor paní a dívek z Litomyšle za řízení Otakara Karlíka
- Orchestr televize PULS z Hradce Králové se svými sólisty, vedoucí Karel Grulich