Současnost: Katastrální mapa ČUZK:
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=774049&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Současnost: Turistická Mapy.cz
http://www.mapy.cz/#!x=16.209374&y=49.870376&z=13&l=16

Současnost: Turistická Cykloserver.cz
http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.87033P16.21894P14

katastr.jpg1839: Archivní mapy - ČÚZK:
Čechy - 8219-1     Újezdec     - původně Augezdetz (Augezdec) - mapováno 1839, stav: úplné
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c8219-1

Historické mapy: Stabilní katastr:
http://tinyurl.com/pm9tsfg
http://www.oldmapsonline.org/map/cuzk/c8219-1-001





Mapy Čech:


Vývoj území Česka:
http://vlast.cz/vyvoj-ceskeho-uzemi/

Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska:
http://www.staremapy.cz/

Historické mapy apod., rozcestník:
http://jar-nej.cz/index.php?page=7