Dne 5. července 2016 uplyne 25 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, manžela a jednatele Spolku Růžového paloučku

Václava Matějky.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Rodiny Matějkova, Drahošova a Janecká