7022327m20D6531F 6C4E 4D8D 19E3 C233DC377CEB

Růžový palouček u Újezdce na Litomyšlsku, kde se dle pověsti Aloise Jiráska loučili čeští bratři s rodnou zemí před odchodem do exilu, patří mezi naše nejvýznamnější památná místa. Od letošního léta návštěvníky provází parkem Růžového paloučku 13 infopultů naučné stezky. 28. 10. 2017 od 15 hodin bude pro návštěvníky připraveno otevření nové naučné stezky. Setkání za účasti autora stezky a členů Spolku přátel Růžového paloučku bude procházkou historií památného místa i připomínkou českého exulantství pro svobodu víry a přesvědčení.

 

Návštěvníci na panelech najdou informace nejen o staleté historii Růžového paloučku. Bezbariérová naučná stezka je poklonou lidem, kteří i za cenu osobních obětí usilovali o povznesení českého národa opakovaně svazovaného útlakem (v dané historické chvíli) vládnoucího jediného správného vyznání nebo politického názoru. Růžový palouček je poctou českým bratřím a symbolem exulantství pro svobodu víry a přesvědčení. Naučná stezka Růžový palouček je v České republice jediným památníkem připomínajícím téma exilu!

Prostor samozřejmě dostanou i oblíbené pověsti nebo putování za krajany ve světě. „Růžový palouček je veřejnosti přístupný po celý rok zdarma, stačí jen přijet. Bohužel není v našich silách zajistit nepřetržité služby průvodce, a proto jsme se rozhodli vytvořit naučnou stezku. Při příjemné procházce se lidé dozví informace spjaté s historií tohoto místa a nejsou vázáni na přítomnost průvodce. Z vytvoření stezky máme velkou radost,“ vysvětluje jednatel Spolku přátel Růžového paloučku Milan Janecký.

Lidé z okolí chovali k Růžovému paloučku odedávna posvátnou úctu. Ta dala vznik řadě pověstí chránících Růžový palouček před zničením. Pro naše předky se stal chrámem v přírodě a posvátným místem, kterého se nesměl nikdo beztrestně dotknout. Část pověstí se ztrácí v šeru dávnověku, další mají podklad ve skutečných událostech.

Autorem naučné stezky je Miloš Krejčí, člen Spolku přátel Růžového paloučku. Spolku, který i přes zákazy totalitními režimy a znovuobrozování více než sto let pečuje o toto památné místo. „Naučná stezka procházející areálem parku Růžového paloučku má dát návštěvníkovi prostor k zamyšlení o souvislostech doby. I o tom, jak prostoduché národovectví může vyloučit z národa skutečné hodnoty. Každého zaujme jiná část stezky. Děti osloví krátké pověsti, dospělé třeba symboly skryté v uspořádání parku. Naučnou stezku jsem vytvářel tak, aby se Růžový palouček stal pro školní výlety učebnou v přírodě a pro české exulanty z celého světa místem setkávání.“

Témata třinácti infopultů naučné stezky Růžový palouček:

 • Růžový palouček
 • Památník českým bratřím
 • Pověsti o původu Růžového paloučku
 • Pověsti a první literární zmínky o Paloučku
 • Alois Jirásek - Staré pověsti české
 • Český exil v 16. až 18. století - náboženský
 • České vystěhovalectví 19. a počátku 20. století
 • Politický exil za totality 20. století
 • Vlny českého exulantství a Češi ve světě
 • Václav Klejch Lažanský - světlo v temnu
 • Jan Ámos Komenský a jednota bratrská
 • Slavnosti, spolková činnost a péče o Palouček
 • Park Růžového paloučku

Naučná stezka Růžový palouček vznikla za finanční podpory Pardubického kraje. Nízké infopulty, často umístěné vedle laviček, pohledově neruší atmosféru parku Růžového paloučku. Jádro tvoří infopulty při paloučku růží a památníku ze sibiřské mědi dovezené legionáři. Horní okruh se věnuje pověstem, symbolice parku a péči o Palouček, vzdálenější okruh představuje jednotlivá období českého exilu, nejvýznamnější regionální exulanty i kontakty na krajanská sdružení.

Růžový palouček je místem pravidelných Slavností, které se konají pod kvetoucími lipami vždy první červencovou neděli. Už od května probíhají hudební podvečery v parku. 28. říjen, den vzniku samostatného státu je od 15 hodin časem procházení areálem Růžového paloučku, místem setkávání a připomínání památky blízkých, nejen českých bratří, ale všech exulantů.