023mD7D22F01 7836 C003 4995 62AD496BB720Spolek přátel Růžového paloučku oznamuje, že přijímá nové členy.

Přihlášku naleznete zde.


Osobní údaje, které jsou poskytovány Spolku přátel Růžového paloučku (dále Spolku) v rozsahu požadovaném přihláškou do Spolku, včetně rodného čísla, jsou nezbytné pro řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv Spolku a jejich poskytnutí je tak povinné. Požadované osobní údaje jsou ve Spolku evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská základna je např. podkladem pro stanovení příspěvku na činnost z vlastních zdrojů, pro jednání o uzavření kolektivních smluv s ochrannými organizacemi (OSA, Intergram). Osobní údaje jednotlivých členů jsou rovněž potřebné pro sjednání případného pojištění účastníků akcí, sjednání pojištění odpovědnosti apod.

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí umožňuje komunikaci se členem a tím jeho lepší informovanost o záležitostech Spolku, o konání akcí atd.
Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů člena, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.