Spolek přátel Růžového paloučku děkuje všem podporovatelům letošní Slavnosti a Růžového paloučku:

rp1 180657BEA12A8E F262 9395 9317 D9463CE365BD

Seznam (bude doplňován podle došlých příspěvků nebo podepsaných smluv):

AG MAIWALD a.s.
BTTO s.r.o.
Dekonta, a. s.
Firma FAULHAMMER s.r.o.
Kubík a.s.
LBtech a.s.
Matěj Doležal - MD creativ
Městys České Heřmanice
Obec Bučina
Obec Cerekvice
Obec Dolní Újezd
Obec Hrušová
Obec Javorník
Obec Makov
Obec Morašice
Obec Suchá Lhota
Obec Voděrady
Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší
Ing. Josef Černý
Černín Pavel
Zoubková Marie

 
Fotogalerie z letošní Slavnosti naleznete zde

Slavnost RP 2021Slavnost na Růžovém paloučku 2021

Kdy: 4. 7. 2021 od 14:00

Kde: Růžový palouček u Litomyšle

Spolek přátel Růžového paloučku Vás srdečně zve na Slavnost na Růžovém paloučku.

Slavnost letos začne u památníku českým bratřím v horní části parku, neboť si připomínáme 100. výročí odhalení památníku.

Druhá část slavnosti proběhne jako tradičně na pódiu umístěném ve spodní části parku. Přítomni budou také zástupci Čs. obce legionářské, kteří poskytli na výstavbu památníku měděné pláty.

Se svými projevy vystoupí Mgr. Anna Waisserová, vědecká pracovnice Univerzity Palackého v Olomouci a odborná garantka projektu Litomyšlský architektonický manuál, br. Ing. František Bobek, předseda Jednoty Československé obce legionářské Chrudim a ThDr. Pavel Černý, Th.D., emeritní předseda Rady církve bratrské a Ekumenické rady církví v ČR.

S hudebním repertoárem vystoupí Jakub Rousek a Vojtěch Pačák, sólisté opery a operety Moravského divadla Olomouc za hudebního doprovodu Milady Jedličkové, korepetitorka opery a operety Moravského divadla Olomouc.

Těšit se můžete také na koncert hudebního souboru LARGO – Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Slavnost na Růžovém paloučku bude probíhat v neděli 4. července od 14:00 na Růžovém paloučku u Litomyšle.

Osobní záštitu nad akcí přezval hejtman Pardubického kraje pan JUDr. Martin Netolický Ph.D.

Vstupné dobrovolné.

RP2020Slavnost na Růžovém paloučku 2020

Kdy: 5. 7. 2020 od 14:00

Kde: Růžový palouček u Litomyšle

Spolek přátel Růžového paloučku Vás srdečně zve na tradiční Slavnost na Růžovém paloučku, na kterém se svými projevy vystoupí JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje a člen Rady Asociace krajů ČR a ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan-farář, biskupský vikář pro školství, biskupský delegát pro ekumenismus, ředitel DTI, sídelní kanovník katedrální kapituly z Biskupství královéhradeckého.

S hudebním repertoárem vystoupí Roman Hoza, sólista Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a Hang Bai, absolvent JAMU za hudebního doprovodu Kostiantyna Tyshka, korepetitora Janáčkovy opery.

Těšit se můžete také na koncert Cimbálové muziky Zádruha z Dolních Bojanovic.

Slavnost na Růžovém paloučku bude probíhat v neděli 5. července od 14:00 na Růžovém paloučku u Litomyšle.

V případě nepříznivého počasí se Slavnost koná na sále Rychty v Morašicích.

Vstupné dobrovolné.

Osobní záštita

Spolek přátel Růžového paloučku má tu čest Vám oznámit, že letošní Slavnost na Růžovém paloučku se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického:

Vážený pane předsedo,

je mi ctí udělit
OSOBNÍ ZÁŠTITU SLAVNOSTI NA RŮŽOVÉM PALOUČKU,
která se uskuteční dne 5. července 2020.

Jsem upřímně potěšen, že Pardubický kraj se připojuje k připomínce důležitých událostí spojených s červencovými svátky, která se uskuteční na památném místě loučení českých bratří před odchodem do exilu - na Růžovém paloučku, úzce spjatém s významnými událostmi českých dějin.


S úctou

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje