7022198m41F9D0C8 2D07 D580 FDDC E320548A6964

Dne 2. července 2017 se na Růžovém paloučku u Litomyšle uskutečnila tradiční Slavnost na Růžovém paloučku. Mezi vzácnými hosty jsme letos mohli přivítat například profesora Jiřího Hlaváče, hudebníka a pedagoga, emeritního děkana hudební fakulty AMU Praha či Mgr. Václava Vacka, faráře farnosti Letohrad.

Níže naleznete odkaz do fotogalerie, v které si můžete připomenout momenty z letošní slavnosti.

<< Vstup do fotogalerie zde >>

slide_1.jpg
Milí čtenáři, milí návštěvníci Růžového paloučku. Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o tento maličký kousek české země. opředený krásnou legendou. O kousíček naši vlasti, který byl drahý našim předkům a je drahý i dnes nejen nám, ale také potomkům Čechů, jež nepříznivý osud zavál v dávných staletích i v nepříliš vzdálené minulosti do všech světadílů.

Zájem o Růžový palouček a jeho trvalá návštěvnost vede nás, správce a ochranitele tohoto památného místa, k tomu, abychom vám nabídli tuto skromnou publikaci pro trvalou vzpomínku ne návštěvu v tomto líbezném koutku východních Čech. Je to soubor statí, v němž se autoři – spisovatelé, současnici i příslušníci minulých generací, vyznávají ze svého vztahu k tomuto památnému místu Dnešní moderní doba umožňuje nebývalý rozvoj motorismu a dává tak ohromnému počtu lidí příležitost k cestám po všech koutech naší krásné země i po zemích celého našeho kontinentu. Přáli bychom si ze srdce, aby většina z těch, kteří v době dovolené i o víkendech projíždějí silnici z Hradce Králové do Brna, přerušili v obci Cerekvice závod s časem, při brzdili své vozidlo a odbočili vpravo na cestu k Růžovému paloučku.

A tam aby se ponořili do blahodárně působícího, nezvykle jímavého klidu a ticha tohoto kouzelného prostředí. Aby se připojili k těm, kteří v tato místa přicházeli nejen s duši a myslí naplněnou smutkem, těžkými starostmi, zneklidněnou životním shonem, ale i s duší rozjásanou štěstím. Neboť všichni ti zde čerpali a čerpají nové síly, nové povzbuzení pro život a tvořivou práci. Kořeny této inspirující síly tkví v mravní a duchovní síle našich předků, kteří museli před staletími opustit vlast s hlubokým žalem a se špetkou rodné země v dlani. Růžový palouček je dnes prodchnut ovzduším klidu a míru.

Dýchají jím stromy a keře, cítíme jej ve vůni země i ve vůni růží, které mu daly jméno. Ovzduší míru nás provází na každém kroku. Přicházejme tedy v tato místa s pocitem hrdosti a štěstí, že můžeme žít v naší krásné zemi a věnovat jejímu rozkvětu své nejlepší síly Těšíme se na vaši návštěvu.

Václav Matějka

Spolek přátel Růžového paloučku oznamuje smutnou zprávu, že nás náhle opustil předseda spolku pan Jaroslav Kroulík. 

Jeho skonem ztratil spolek nesmírně obětavého a nezištného člena, který byl od počátku znovuobnoveného Spolku přátel Růžového paloučku jako člen, místopředseda a následně předseda spolku jedním z hlavních hybatelů udržování a rozvíjení tradice Růžového paloučku. 

Čest jeho památce.

Jeho hlas si můžete připomenout na nahrávce Českého rozhlasu z 25. června 2013: 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/slavnost-na-ruzovem-paloucku--1228459

Parte.jpg

Dne 5. července 2016 uplyne 25 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, manžela a jednatele Spolku Růžového paloučku

Václava Matějky.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Rodiny Matějkova, Drahošova a Janecká

CRo Pardubice.jpg 

Spolek přátel Růžového paloučku představili pánové (zprava) František Krejčí, Milan Janecký a Jaroslav Kroulík.

Jak se ocitly růže v lánech obilí? Jaké pověsti se k tomuto místu pojí a co symbolizuje setkání, které se tu každoročně koná na počest českých bratří? Svým hlasem i veršem potěší i herec Alfréd Strejček. Pořadem provázela moderátorka Jitka Slezáková. Celý pořad si můžete poslechnout po kliknutí na níže uvedený přehrávač: