7022327m20D6531F 6C4E 4D8D 19E3 C233DC377CEB

Růžový palouček u Újezdce na Litomyšlsku, kde se dle pověsti Aloise Jiráska loučili čeští bratři s rodnou zemí před odchodem do exilu, patří mezi naše nejvýznamnější památná místa. Od letošního léta návštěvníky provází parkem Růžového paloučku 13 infopultů naučné stezky. 28. 10. 2017 od 15 hodin bude pro návštěvníky připraveno otevření nové naučné stezky. Setkání za účasti autora stezky a členů Spolku přátel Růžového paloučku bude procházkou historií památného místa i připomínkou českého exulantství pro svobodu víry a přesvědčení.

slide_1.jpg
Milí čtenáři, milí návštěvníci Růžového paloučku. Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o tento maličký kousek české země. opředený krásnou legendou. O kousíček naši vlasti, který byl drahý našim předkům a je drahý i dnes nejen nám, ale také potomkům Čechů, jež nepříznivý osud zavál v dávných staletích i v nepříliš vzdálené minulosti do všech světadílů.

Zájem o Růžový palouček a jeho trvalá návštěvnost vede nás, správce a ochranitele tohoto památného místa, k tomu, abychom vám nabídli tuto skromnou publikaci pro trvalou vzpomínku ne návštěvu v tomto líbezném koutku východních Čech. Je to soubor statí, v němž se autoři – spisovatelé, současnici i příslušníci minulých generací, vyznávají ze svého vztahu k tomuto památnému místu Dnešní moderní doba umožňuje nebývalý rozvoj motorismu a dává tak ohromnému počtu lidí příležitost k cestám po všech koutech naší krásné země i po zemích celého našeho kontinentu. Přáli bychom si ze srdce, aby většina z těch, kteří v době dovolené i o víkendech projíždějí silnici z Hradce Králové do Brna, přerušili v obci Cerekvice závod s časem, při brzdili své vozidlo a odbočili vpravo na cestu k Růžovému paloučku.

A tam aby se ponořili do blahodárně působícího, nezvykle jímavého klidu a ticha tohoto kouzelného prostředí. Aby se připojili k těm, kteří v tato místa přicházeli nejen s duši a myslí naplněnou smutkem, těžkými starostmi, zneklidněnou životním shonem, ale i s duší rozjásanou štěstím. Neboť všichni ti zde čerpali a čerpají nové síly, nové povzbuzení pro život a tvořivou práci. Kořeny této inspirující síly tkví v mravní a duchovní síle našich předků, kteří museli před staletími opustit vlast s hlubokým žalem a se špetkou rodné země v dlani. Růžový palouček je dnes prodchnut ovzduším klidu a míru.

Dýchají jím stromy a keře, cítíme jej ve vůni země i ve vůni růží, které mu daly jméno. Ovzduší míru nás provází na každém kroku. Přicházejme tedy v tato místa s pocitem hrdosti a štěstí, že můžeme žít v naší krásné zemi a věnovat jejímu rozkvětu své nejlepší síly Těšíme se na vaši návštěvu.

Václav Matějka

7022198m41F9D0C8 2D07 D580 FDDC E320548A6964

Dne 2. července 2017 se na Růžovém paloučku u Litomyšle uskutečnila tradiční Slavnost na Růžovém paloučku. Mezi vzácnými hosty jsme letos mohli přivítat například profesora Jiřího Hlaváče, hudebníka a pedagoga, emeritního děkana hudební fakulty AMU Praha či Mgr. Václava Vacka, faráře farnosti Letohrad.

Níže naleznete odkaz do fotogalerie, v které si můžete připomenout momenty z letošní slavnosti.

<< Vstup do fotogalerie zde >>

Dne 5. července 2016 uplyne 25 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, manžela a jednatele Spolku Růžového paloučku

Václava Matějky.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Rodiny Matějkova, Drahošova a Janecká