MetelakAlois Metelák se narodil roku 1897 v Martinicích na Českomoravské vysočině, v pohorské vesničce mezi Skutčí a Poličkou. V letech 1911-1913 navštěvoval měšťanskou školu v Poličce. Poté nastoupil ke studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze všeobecný směr figurálního a ornamentálního kreslení, s cílem věnovat se malířství a grafice. Jeho profesory zde byli Emanuel Dítě, Arnošt Hofbauer a František Kysela. V letech 1918-1920 studoval tamtéž ve speciální škole dekorativní architekturu u Josipa Plečnika, původem Slovince, kterýž byl označován za jednoho z nejtalentovanějších architektů dvacátého století. V pozdějších letech působil jako profesor na Zemské odborné škole pro zpracování dřeva a kovů v Litomyšli či Zemské průmyslové škole v Mladé Boleslavi, kde se orientoval především na návrhy interiérů.

V letech 1924-1948 působil jako ředitel státní odborné školy sklářské v Železném Brodě, kam přišel na doporučení profesorů architekta P. Janáka a F. Kysely. „Jeho mnohostranné nadání a vypěstovaný smysl pro specifičnost rozličných materiálů mu usnadnily přerod architekta a kreslíře-grafika ve sklářského výtvarníka“ (Adlerová, 1963). V Železném Brodě organizoval od roku 1925 do roku 1947 osmnáct výstav, na nichž také sám vystavoval. V letech 1948-1952 byl profesorem Střední průmyslové školy klenotnické v Turnově. Zemřel 4. listopadu 1980.