Dudycha2Profesor Bedřich Dudycha se narodil roku 1880 v Boru u Proseče. V mladých letech učiteloval na venkovských školách v okolí Litomyšle, ale rozhodující část svého profesního života prožil v litomyšlské řemeslnické škole, kde působil od roku 1907/08 až do konce školního roku 1940/41. Zde vyučoval češtinu, nauku o živnostenských zákonech, dějepis, zeměpis, krasopis a německý jazyk.

Bohatá byla i Dudychova mimoškolní činnost. Několik desetiletí stál v popředí kulturního života litomyšlského kraje. Byl jednatelem i duší spolku Růžový palouček, založeného v roce 1906. Byl také hlavním organizátorem památné oslavy na Růžovém paloučku spojené se slavnostním odhalením pomníku 19. května 1921. Dudycha stál také v popředí všech jednání, která vedla roku 1921 k odha

lení pomníku J. A. Komenského v Litomyšli. Dlouhodobě pracovalve Vzdělávacím sboru pro okres litomyšlský, přednášel na schůzích všech místních společenstev, často i na venkově. Spolupracoval s mnoha živnostenskými organizacemi, horlivě pracoval v tělovýchově, 22 let působil ve správě spořitelny města Litomyšle, dlouhou dobu jako člen ředitelství Svazu spořitelen a člen správní rady Ústředny českých spořitelen atd. Při penzionování obdržel čestný titul ředitele školy. Zaslouženého odpočinku si ale dlouho neužil, 14. listopadu 1941 byl na cestě nedaleko Nových Hradů raněn mrtvicí a náhled zemřel.