Členové výboru spolku od jeho založení do roku 1914 :

DostáI František, poslanec zemského sněmu - Morašice
Černý Jan, okresní starosta - Voděrady
Bureš Václav, starosta - Makov
Horák Jan - Horky
MaIoch Jan - Sloupnice
SedIáček Václav, rolník - Morašice
Bečička Jan - Voděrady
Beniš Bernard, řídící učitel - Litomyšl
DostáI Jan, rolník - Újezdec 29
Dudycha Bedřich, profesor řemesl. školy - Litomyšl
Fikejz František - Morašice
FIídr Jan, rolník - Osík
Hudeček Václav - Horky
Jánský Jan - Sloupnice
KIusoň František - Pazucha
Kopecký Tomáš, Dr. - Litomyšl
Kubát Jan - Bohuňovice
Laub Jan - Litomyšl
MachaI Jan - Sloupnice
BrioI František - Trstenice
SIupecký Jan , rolník - Makov
Svatoš Josef - Cerekvice n. Loučnou


Šleziger Jan - Sebranice
Chleboun Josef, učitel - Sloupnice
Juva Ladislav - Tržek
KIika Otakar, učitel - Morašice
PopIer Karel - Litomyšl
Tomíček Antonín - Litomyšl
Hnát Jan - Horky
Janecký Jan - Sloupnice
DostáI Václav, rolník - Újezdec 9
FuIík Jan - Horky
Novák Jan - Sloupnice
SajdI František - Trstenice
Jílek František - Voděrady
Vávra Jan - Litomyšl
Derych Josef - Litomyšl


Členové výboru spolku od roku 1918 do roku 1939 :

FIídr Tomáš - Osík
Síč Jan - Hrušová
Pachta Josef - Morašice
VytIačiI František - Němčice
Chlebounová Anna, poslankyně - Džbánov
Lašek František , Dr. - Litomyšl
Kubíček Jan - Nová Sídla
Švec Josef - Dolní Újezd
KozeI Jan - Javorník
Čapek Václav - Sloupnice
Březina Václav, ředitel školy - Morašice
Bureš Josef - Vysoké Mýto
Kazda Josef - Bučina
Moravec Jan, profesor - Vysoké Mýto
Limberský Ladislav - Bučina
Kazda Josef - Vlčkov
Kazda Václav - Vidlatá Seč
Bošina Josef, učitel - Dolní Újezd
SedIáček Josef - Sloupnice
Pečenka František - Komice
Bartoš Josef - Suchá Lhota
Bis Adolf, rolník - Dolní Újezd
KlepI František - Vysoké Mýto
Juva Josef - Vidlatá Seč
Komeštík M. - Cerekvice n. Loučnou
Ventura Antonín, majitel cihelny - Cerekvice n. Loučnou
Tobek Josef, rolník - Lažany
KareI Josef - Vlčkov
SedIáček Jan - Sedliště
Novotný Antonín - Hrušová
Kašpar Josef - Javorník
ŠplíchaI Josef - České Heřmanice
KozeI Josef - Džbánov
EIiáš Jan - Horky
Cejp František - Horky
OpIetaI Jan - Vysoké Mýto
VomočiI Jan - Litomyšl
Kameník Antonín – Litomyšl 
Rörich Josef - Hrušová
Stratílek Václav - Vysoké Mýto
Suchan Bohuslav - Vysoké Mýto
Pečenka Josef, rolník - Cerekvice n.Loučnou
VoženíIek Vincent, mlynář - Hrušová
KrouIík Josef - Hrušová
DostáI Miloš, rolník - Újezdec
Vranický Emil - Příluka
Limberský Václav, rolník - Újezdec
Fikejz Bohuslav - Bučina
Srp Josef - Cerekvice n. Loučnou
Čejka Josef - Dolní Újezd
Kašpar Josef - Cerekvice n. Loučnou
FIídr Stanislav - Osík
Koníček Rudolf, rolník - Újezdec
Pantuček Josef - Litomyšl
AndrIe Josef, rolník - Újezdec
Křovák Antonín - Cerekvice n. Loučnou
Fikejz Jan, rolník - Morašice
Kašpar Ladislav - Bučina
FiaIa František, učitel - Cerekvice n. Loučnou
Kusý Josef - Chotovice
Vanovský Miroslav - Střítež
FauIhammer Karel, mlynář - Tržek
Kořán M. J., majitel cukrovaru - Cerekvice n. Loučnou
Pachta Josef, Ing. - Osík
SedIáček Josef - Morašice
Jetmar Jan - Makov
Medek Rudolf, farář - Bučina
Beneš Ladislav - Sloupnice
Stříteský Václav - Makov
Zamastil - Tržek
Ludvíček Jan - Osík
DočkaI Josef - Budislav
RadIeš Jan - Proseč
Sýkora Václav, učitel - Makov
Frank František - Javorník
Kovář Josef - Chotovice
KozeI Alois - Džbánov


Členové výboru spolku od roku 1945 do roku 1952 :

ŠperI Josef, MVDr., předseda ONV - Litomyšl
Krejčí Jan, rolník - Morašice
Sádecký Václav - Makov
Maixner Josef - Nová Sídla
Krejčí František, rolník - Lažany
KIeibI Miroslav, statkář - Sedlištka
Soukup Václav, rolník - Morašice
Štarman František - Újezdec
Čermák Josef, rolník - Cerekvice n. Loučnou
Fikejz Jaroslav - Bučina
Síč Josef - Makov
Matějka Václav, rolník - Suchá Lhota
FIídr František - Václavky
Štěrba Jan - Litomyšl
Tardy Otakar, MUDr., primař v nemocnici - Litomyšl
Miřejovský Josef, ing. - Litomyšl
Beneš Josef - Litomyšl
Sotona Bohuslav - Litomyšl
HIava Karel, učitel - Cerekvice n. Loučnou
Trávníček František - Morašice
Drobný Jan - Makov
CibuIka Václav - Příluka
Renza Jaroslav - Vidlatá Seč
PavIíček Jan - Osík
MikuIecký Josef - Řídký
Macek Josef - Říkovice


Členové výboru a revizoři účtů Spolku přátel Růžového paloučku od roku 1990:

Matějka Václav - Suchá Lhota
AndrIe Jan, ing. - Morašice
Bárta Zdeněk - Újezdec
Černík František - Újezdec
DostáI Jan - Morašice
Dostálová Hana - Újezdec
Jandová Jiřina , PhDr. - Osík
Janecký Milan, ing. - Litomyšl
Jílková Jaroslava - Hrušová
Kazda Milič - Bučina
Kazda Miroslav - Bučina
Kovář František - Tržek
Kovář Jan - Jarošov
Koubová Jaroslava - Újezdec
Krejčí František - Morašice
KrouIík Jaroslav - Hrušová
KrouIík Miloš, ing. - Litomyšl
KrouIíková Jana, Mgr. - Litomyšl
Limberský Jaroslav - Vysoké Mýto
Limberský Miloslav - Újezdec
PospíšiI Pavel - Makov
RozIíIek Jan - Voděrady
SedIiský František - Makov
SedIiský Zdeněk - Makov
Stráníková Věra - Morašice
Syrový Josef, ing. - Cerekvice n. Loučnou
ŠiIar Jan - Jarošov
Telecký Karel - Morašice
Trávníčková Bohumila - Morašice
VodehnaI Jiří, ing. - Morašice
Voříšek Miroslav - Bučina
Zeman Jaroslav - Jarošov

Členové výboru spolku od jeho založení do roku 1914 :

 

DostáI František, poslanec zemského sněmu - Morašice

Černý Jan, okresní starosta - Voděrady

Bureš Václav, starosta - Makov

Horák Jan - Horky

MaIoch Jan - Sloupnice

SedIáček Václav, rolník - Morašice

Bečička Jan - Voděrady

Beniš Bernard, řídící učitel - Litomyšl

DostáI Jan, rolník - Újezdec 29

Dudycha Bedřich, profesor řemesl. školy - Litomyšl

Fikejz František - Morašice

FIídr Jan, rolník - Osík

Hudeček Václav - Horky

Jánský Jan - Sloupnice

KIusoň František - Pazucha

Kopecký Tomáš, Dr. - Litomyšl

Kubát Jan - Bohuňovice

Laub Jan - Litomyšl

MachaI Jan - Sloupnice

BrioI František - Trstenice

SIupecký Jan , rolník - Makov

Svatoš Josef - Cerekvice n. Loučnou

Šleziger Jan - Sebranice

Chleboun Josef, učitel - Sloupnice

Juva Ladislav - Tržek

KIika Otakar, učitel - Morašice

PopIer Karel - Litomyšl

Tomíček Antonín - Litomyšl

Hnát Jan - Horky

Janecký Jan - Sloupnice

DostáI Václav, rolník - Újezdec 9

FuIík Jan - Horky

Novák Jan - Sloupnice

SajdI František - Trstenice

Jílek František - Voděrady

Vávra Jan - Litomyšl

Derych Josef - Litomyšl

Členové výboru spolku od roku 1918 do roku 1939 :

FIídr Tomáš - Osík

Síč Jan - Hrušová

Pachta Josef - Morašice

VytIačiI František - Němčice

Chlebounová Anna, poslankyně - Džbánov

Lašek František , Dr. - Litomyšl

Kubíček Jan - Nová Sídla

Švec Josef - Dolní Újezd

KozeI Jan - Javorník

Čapek Václav - Sloupnice

Březina Václav, ředitel školy - Morašice

Bureš Josef - Vysoké Mýto

Kazda Josef - Bučina

Moravec Jan, profesor - Vysoké Mýto

Limberský Ladislav - Bučina

Kazda Josef - Vlčkov

Kazda Václav - Vidlatá Seč

Bošina Josef, učitel - Dolní Újezd

SedIáček Josef - Sloupnice

Pečenka František - Komice

Bartoš Josef - Suchá Lhota

Bis Adolf, rolník - Dolní Újezd

KlepI František - Vysoké Mýto

Juva Josef - Vidlatá Seč

Komeštík M. - Cerekvice n. Loučnou

Ventura Antonín, majitel cihelny - Cerekvice n. Loučnou

Tobek Josef, rolník - Lažany

KareI Josef - Vlčkov

SedIáček Jan - Sedliště

Novotný Antonín - Hrušová

Kašpar Josef - Javorník

ŠplíchaI Josef - České Heřmanice

KozeI Josef - Džbánov

EIiáš Jan - Horky

Cejp František - Horky

OpIetaI Jan - Vysoké Mýto

VomočiI Jan - Litomyšl

Kameník Antonín – Litomyšl

Rörich Josef - Hrušová

Stratílek Václav - Vysoké Mýto

Suchan Bohuslav - Vysoké Mýto

Pečenka Josef, rolník - Cerekvice n.Loučnou

VoženíIek Vincent, mlynář - Hrušová

KrouIík Josef - Hrušová

DostáI Miloš, rolník - Újezdec

Vranický Emil - Příluka

Limberský Václav, rolník - Újezdec

Fikejz Bohuslav - Bučina

Srp Josef - Cerekvice n. Loučnou

Čejka Josef - Dolní Újezd

Kašpar Josef - Cerekvice n. Loučnou

FIídr Stanislav - Osík

Koníček Rudolf, rolník - Újezdec

Pantuček Josef - Litomyšl

AndrIe Josef, rolník - Újezdec

Křovák Antonín - Cerekvice n. Loučnou

Fikejz Jan, rolník - Morašice

Kašpar Ladislav - Bučina

FiaIa František, učitel - Cerekvice n. Loučnou

Kusý Josef - Chotovice

Vanovský Miroslav - Střítež

FauIhammer Karel, mlynář - Tržek

Kořán M. J., majitel cukrovaru - Cerekvice n. Loučnou

Pachta Josef, Ing. - Osík

SedIáček Josef - Morašice

Jetmar Jan - Makov

Medek Rudolf, farář - Bučina

Beneš Ladislav - Sloupnice

Stříteský Václav - Makov

Zamastil - Tržek

Ludvíček Jan - Osík

DočkaI Josef - Budislav

RadIeš Jan - Proseč

Sýkora Václav, učitel - Makov

Frank František - Javorník

Kovář Josef - Chotovice

KozeI Alois - Džbánov

Členové výboru spolku od roku 1945 do roku 1952 :

ŠperI Josef, MVDr., předseda ONV - Litomyšl

Krejčí Jan, rolník - Morašice

Sádecký Václav - Makov

Maixner Josef - Nová Sídla

Krejčí František, rolník - Lažany

KIeibI Miroslav, statkář - Sedlištka

Soukup Václav, rolník - Morašice

Štarman František - Újezdec

Čermák Josef, rolník - Cerekvice n. Loučnou

Fikejz Jaroslav - Bučina

Síč Josef - Makov

Matějka Václav, rolník - Suchá Lhota

FIídr František - Václavky

Štěrba Jan - Litomyšl

Tardy Otakar, MUDr., primař v nemocnici - Litomyšl

Miřejovský Josef, ing. - Litomyšl

Beneš Josef - Litomyšl

Sotona Bohuslav - Litomyšl

HIava Karel, učitel - Cerekvice n. Loučnou

Trávníček František - Morašice

Drobný Jan - Makov

CibuIka Václav - Příluka

Renza Jaroslav - Vidlatá Seč

PavIíček Jan - Osík

MikuIecký Josef - Řídký

Macek Josef - Říkovice

Členové výboru a revizoři účtů Spolku přátel Růžového paloučku od roku 1990:

Matějka Václav - Suchá Lhota

AndrIe Jan, ing. - Morašice

Bárta Zdeněk - Újezdec

Černík František - Újezdec

DostáI Jan - Morašice

Dostálová Hana - Újezdec

Jandová Jiřina , PhDr. - Osík

Janecký Milan, ing. - Litomyšl

Jílková Jaroslava - Hrušová

Kazda Milič - Bučina

Kazda Miroslav - Bučina

Kovář František - Tržek

Kovář Jan - Jarošov

Koubová Jaroslava - Újezdec

Krejčí František - Morašice

KrouIík Jaroslav - Hrušová

KrouIík Miloš, ing. - Litomyšl

KrouIíková Jana, Mgr. - Litomyšl

Limberský Jaroslav - Vysoké Mýto

Limberský Miloslav - Újezdec

PospíšiI Pavel - Makov

RozIíIek Jan - Voděrady

SedIiský František - Makov

SedIiský Zdeněk - Makov

Stráníková Věra - Morašice

Syrový Josef, ing. - Cerekvice n. Loučnou

ŠiIar Jan - Jarošov

Telecký Karel - Morašice

Trávníčková Bohumila - Morašice

VodehnaI Jiří, ing. - Morašice

Voříšek Miroslav - Bučina

Zeman Jaroslav - Jarošov