Dne 5. července 2016 uplyne 25 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, manžela a jednatele Spolku Růžového paloučku

Václava Matějky.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Rodiny Matějkova, Drahošova a Janecká

Spolek přátel Růžového paloučku oznamuje smutnou zprávu, že nás náhle opustil předseda spolku pan Jaroslav Kroulík. 

Jeho skonem ztratil spolek nesmírně obětavého a nezištného člena, který byl od počátku znovuobnoveného Spolku přátel Růžového paloučku jako člen, místopředseda a následně předseda spolku jedním z hlavních hybatelů udržování a rozvíjení tradice Růžového paloučku. 

Čest jeho památce.

Jeho hlas si můžete připomenout na nahrávce Českého rozhlasu z 25. června 2013: 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/slavnost-na-ruzovem-paloucku--1228459

Parte.jpg

CRo Pardubice.jpg 

Spolek přátel Růžového paloučku představili pánové (zprava) František Krejčí, Milan Janecký a Jaroslav Kroulík.

Jak se ocitly růže v lánech obilí? Jaké pověsti se k tomuto místu pojí a co symbolizuje setkání, které se tu každoročně koná na počest českých bratří? Svým hlasem i veršem potěší i herec Alfréd Strejček. Pořadem provázela moderátorka Jitka Slezáková. Celý pořad si můžete poslechnout po kliknutí na níže uvedený přehrávač:

Paloucek_3.jpgPrázdninový cyklus o duchovních a poutních místech, nazvaný "Pevná místa vratkých dějin" pokračuje výletem na Růžový palouček u Litomyšle. Na místo podle Aloise Jiráska "posvěcené žalem zbožných předků" se vydali litomyšlský historik Milan Skřivánek.

V pořadu také hovoří a úryvky ze Starých pověstí českých čtou Alena Zemančíková a Ondřej Vaculík. Zní ukázky ze sborů Bedřicha Smetany Modlitba a Odrodilec a českobratrská píseň s textem Jana Amose Komenského v podání skupiny Hradišťan. Režie a dramaturgie Teresie Bečková, technická spolupráce Valerie Racmanová.

Celý pořad si můžete poslechnout po kliknutí na níže zobrazený přehrávač: