slide_1.jpg
Milí čtenáři, milí návštěvníci Růžového paloučku. Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o tento maličký kousek české země. opředený krásnou legendou. O kousíček naši vlasti, který byl drahý našim předkům a je drahý i dnes nejen nám, ale také potomkům Čechů, jež nepříznivý osud zavál v dávných staletích i v nepříliš vzdálené minulosti do všech světadílů.

Zájem o Růžový palouček a jeho trvalá návštěvnost vede nás, správce a ochranitele tohoto památného místa, k tomu, abychom vám nabídli tuto skromnou publikaci pro trvalou vzpomínku ne návštěvu v tomto líbezném koutku východních Čech. Je to soubor statí, v němž se autoři – spisovatelé, současnici i příslušníci minulých generací, vyznávají ze svého vztahu k tomuto památnému místu Dnešní moderní doba umožňuje nebývalý rozvoj motorismu a dává tak ohromnému počtu lidí příležitost k cestám po všech koutech naší krásné země i po zemích celého našeho kontinentu. Přáli bychom si ze srdce, aby většina z těch, kteří v době dovolené i o víkendech projíždějí silnici z Hradce Králové do Brna, přerušili v obci Cerekvice závod s časem, při brzdili své vozidlo a odbočili vpravo na cestu k Růžovému paloučku.

A tam aby se ponořili do blahodárně působícího, nezvykle jímavého klidu a ticha tohoto kouzelného prostředí. Aby se připojili k těm, kteří v tato místa přicházeli nejen s duši a myslí naplněnou smutkem, těžkými starostmi, zneklidněnou životním shonem, ale i s duší rozjásanou štěstím. Neboť všichni ti zde čerpali a čerpají nové síly, nové povzbuzení pro život a tvořivou práci. Kořeny této inspirující síly tkví v mravní a duchovní síle našich předků, kteří museli před staletími opustit vlast s hlubokým žalem a se špetkou rodné země v dlani. Růžový palouček je dnes prodchnut ovzduším klidu a míru.

Dýchají jím stromy a keře, cítíme jej ve vůni země i ve vůni růží, které mu daly jméno. Ovzduší míru nás provází na každém kroku. Přicházejme tedy v tato místa s pocitem hrdosti a štěstí, že můžeme žít v naší krásné zemi a věnovat jejímu rozkvětu své nejlepší síly Těšíme se na vaši návštěvu.

Václav Matějka