Almanach.jpg

Ve druhé polovině devatenáctého století docházelo ke zvýšenému zájmu o Růžový palouček. V blízkých lesích v osmdesátých a devadesátých letech konala shromáždění někdy i několikatisícová. Tyto akce a poloha Růžového paloučku uprostřed polí byly podmětem k založení „spolku pro získání Růžového paloučku veřejnosti v roce 1903. Spolek odkoupil v roce 1906 Růžový palouček s přilehlým pozemkem o výměře 10 mir ( 1,86 ha ) od manželů Koníčkových z Újezdce za 8000 Kč. Další činnost spolku byla zaměřena na úpravu paloučku a jeho okolí, zřízení památníku a propagaci této památky. Památník ze sibiřské mědi darované československými legionáři vytvořili žáci a učitelé Řemeslnické školy v Litomyšli podle návrhu architekta Meteláka. Odhalen byl 21. června 1921 Aloisem Jiráskem za účasti 60 – 70 tisíc návštěvníků. Park projektovaný arch. J. a. Kulišanem byl osázen v roce 1925. V letech 1921 – 22 byla vybudována silnice k Růžovému paloučku. Spolek od svého vzniku  pořádal slavnosti které byly přerušeny oběma světovými válkami. V roce 1952 byl rozhodnutím státní správy spolek zrušen. Růžový palouček přešel do vlastnictví státu. Správou a údržbou byl pověřen Místní národní výbor v Újezdci. později v Moravicích.

V červenci roku 1990 byl spolek obnoven s názvem“Spolek přátel paloučku v Újezdci“. V duchu tradic pořádá každoročně slavnosti a vystoupením významných řečníků a kulturním programem. ve spolupráci se současným vlastníkem, obci Újezdec, zajišťuje údržbu a zlepšení a též průvodcovskou službu.

Almanach vydaný u příležitosti 100. výročí spolku stáhnete kliknutím na obrázek

Členové výboru spolku od jeho založení do roku 1914 :

DostáI František, poslanec zemského sněmu - Morašice
Černý Jan, okresní starosta - Voděrady
Bureš Václav, starosta - Makov
Horák Jan - Horky
MaIoch Jan - Sloupnice
SedIáček Václav, rolník - Morašice
Bečička Jan - Voděrady
Beniš Bernard, řídící učitel - Litomyšl
DostáI Jan, rolník - Újezdec 29
Dudycha Bedřich, profesor řemesl. školy - Litomyšl
Fikejz František - Morašice
FIídr Jan, rolník - Osík
Hudeček Václav - Horky
Jánský Jan - Sloupnice
KIusoň František - Pazucha
Kopecký Tomáš, Dr. - Litomyšl
Kubát Jan - Bohuňovice
Laub Jan - Litomyšl
MachaI Jan - Sloupnice
BrioI František - Trstenice
SIupecký Jan , rolník - Makov
Svatoš Josef - Cerekvice n. Loučnou