Spolek přátel Růžového paloučku oznamuje smutnou zprávu, že nás náhle opustil předseda spolku pan Jaroslav Kroulík. 

Jeho skonem ztratil spolek nesmírně obětavého a nezištného člena, který byl od počátku znovuobnoveného Spolku přátel Růžového paloučku jako člen, místopředseda a následně předseda spolku jedním z hlavních hybatelů udržování a rozvíjení tradice Růžového paloučku. 

Čest jeho památce.

Jeho hlas si můžete připomenout na nahrávce Českého rozhlasu z 25. června 2013: 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/slavnost-na-ruzovem-paloucku--1228459

Parte.jpg