Spolek přátel Růžového paloučku oznamuje smutnou zprávu, že nás náhle opustil předseda spolku pan Jaroslav Kroulík. 

Jeho skonem ztratil spolek nesmírně obětavého a nezištného člena, který byl od počátku znovuobnoveného Spolku přátel Růžového paloučku jako člen, místopředseda a následně předseda spolku jedním z hlavních hybatelů udržování a rozvíjení tradice Růžového paloučku. 

Čest jeho památce.

Jeho hlas si můžete připomenout na nahrávce Českého rozhlasu z 25. června 2013: 

http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/slavnost-na-ruzovem-paloucku--1228459

Parte.jpg

CRo Pardubice.jpg 

Spolek přátel Růžového paloučku představili pánové (zprava) František Krejčí, Milan Janecký a Jaroslav Kroulík.

Jak se ocitly růže v lánech obilí? Jaké pověsti se k tomuto místu pojí a co symbolizuje setkání, které se tu každoročně koná na počest českých bratří? Svým hlasem i veršem potěší i herec Alfréd Strejček. Pořadem provázela moderátorka Jitka Slezáková. Celý pořad si můžete poslechnout po kliknutí na níže uvedený přehrávač:

Paloucek_3.jpgPrázdninový cyklus o duchovních a poutních místech, nazvaný "Pevná místa vratkých dějin" pokračuje výletem na Růžový palouček u Litomyšle. Na místo podle Aloise Jiráska "posvěcené žalem zbožných předků" se vydali litomyšlský historik Milan Skřivánek.

V pořadu také hovoří a úryvky ze Starých pověstí českých čtou Alena Zemančíková a Ondřej Vaculík. Zní ukázky ze sborů Bedřicha Smetany Modlitba a Odrodilec a českobratrská píseň s textem Jana Amose Komenského v podání skupiny Hradišťan. Režie a dramaturgie Teresie Bečková, technická spolupráce Valerie Racmanová.

Celý pořad si můžete poslechnout po kliknutí na níže zobrazený přehrávač:

Současnost: Katastrální mapa ČUZK:
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=774049&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Současnost: Turistická Mapy.cz
http://www.mapy.cz/#!x=16.209374&y=49.870376&z=13&l=16

Současnost: Turistická Cykloserver.cz
http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/#pos=49.87033P16.21894P14

katastr.jpg1839: Archivní mapy - ČÚZK:
Čechy - 8219-1     Újezdec     - původně Augezdetz (Augezdec) - mapováno 1839, stav: úplné
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c8219-1

Historické mapy: Stabilní katastr:
http://tinyurl.com/pm9tsfg
http://www.oldmapsonline.org/map/cuzk/c8219-1-001





Mapy Čech:


Vývoj území Česka:
http://vlast.cz/vyvoj-ceskeho-uzemi/

Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska:
http://www.staremapy.cz/

Historické mapy apod., rozcestník:
http://jar-nej.cz/index.php?page=7